Huvud / Armbåge

Drug Artrozan - recensioner

Utgivningsform: ampuller, tabletter

Analoger Artrozan

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 0 rubel. Analog billigare med 159 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 25 rubel. Analog billigare med 134 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 29 rubel. Analog billigare med 130 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 35 rubel. Analog är billigare med 124 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 47 rubel. Analog billigare med 112 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 60 rubel. Analog billigare med 99 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 73 rubel. Analog billigare med 86 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 74 rubel. Analog billigare med 85 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 83 rubel. Analog billigare med 76 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 91 rubel. Analog billigare med 68 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 95 rubel. Analog billigare med 64 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 95 rubel. Analog billigare med 64 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 97 rubel. Analog billigare med 62 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 105 rubel. Analog billigare med 54 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 119 rubel. Analog billigare med 40 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 143 rubel. Analog billigare med 16 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 153 rubel. Analog billigare med 6 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 165 rubel. Analog är dyrare för 6 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 172 rubel. Analog dyrare med 13 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 175 rubel. Analog dyrare med 16 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 175 rubel. Analog dyrare med 16 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 180 rubel. Analog dyrare med 21 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 185 rubel. Analog dyrare med 26 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 188 rubel. Analog dyrare med 29 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 215 rubel. Analog är dyrare med 56 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 219 rubel. Analog är dyrare för 60 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 227 rubel. Analog är 68 rubel dyrare

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 228 rubel. Analog dyrare vid 69 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 239 rubel. Analog är dyrare för 80 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 242 rubel. Analog dyrare vid 83 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 249 rubel. Analog är dyrare för 90 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 255 rubel. Analog mer med 96 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 265 rubel. Analog är dyrare för 106 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 269 rubel. Analog är dyrare vid 110 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 276 rubel. Analog dyrare vid 117 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 289 rubel. Analog dyrare vid 130 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 289 rubel. Analog dyrare vid 130 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 303 rubel. Analog dyrare vid 144 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 309 rubel. Analog är dyrare med 150 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 309 rubel. Analog är dyrare med 150 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 322 rubel. Analog mer till 163 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 331 rubel. Analog dyrare med 172 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 349 rubel. Analog dyrare vid 190 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 365 rubel. Analog är dyrare vid 206 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 397 rubel. Analog mer med 238 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 416 rubel. Analog är dyrare vid 257 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 418 rubel. Analog dyrare vid 259 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 450 rubel. Analog dyrare vid 291 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 721 rubel. Analog dyrare vid 562 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 779 rubel. Analog dyrare med 620 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 860 rubel. Analog dyrare vid 701 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 870 rubel. Analog dyrare vid 711 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 920 rubel. Analog dyrare med 761 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 1041 rubel. Analog mer med 882 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 1087 rubel. Analog är dyrare med 928 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 1329 rubel. Analog dyrare med 1170 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 1421 rubel. Analog är dyrare vid 1262 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 1505 rubel. Analog dyrare med 1346 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 1522 rubel. Analog dyrare med 1363 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 1599 rubel. Analog dyrare med 1440 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 1639 rubel. Analog dyrare med 1480 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 1686 rubel. Analog dyrare med 1527 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 2889 rubel. Analog dyrare med 2730 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 3699 rubel. Analog dyrare med 3540 rubel

Sammanfaller enligt indikationer

Pris från 14560 rubel. Analog dyrare vid 14401 rubel

Instruktioner för användning till Artrozan

Släpp form, sammansättning och förpackning

Lösning för i / m injektion grön gul färg, transparent.

Hjälpämnen: meglumin - 3,75 mg, poloxamer 188 - 50 mg, tetrahydrofurfurylmakrogol (glycofurol) - 100 mg, glycin - 5 mg, natriumklorid - 3 mg, 1 M natriumhydroxidlösning - till pH 8,2-8,9, vatten d / upp till 1 ml.

2,5 ml - ampuller med en kapacitet av 5 ml (3) - konturerade cellförpackningar (1) - förpackningspapp.
2,5 ml - ampuller med en kapacitet av 5 ml (5) - konturerade cellförpackningar (1) - förpackningspapp.
2,5 ml - ampuller med en kapacitet av 5 ml (5) - konturerade cellförpackningar (2) - förpackningspapp.

Farmakologisk aktivitet

Meloxicam - NSAIDs med antiinflammatoriska, antipyretiska och analgetiska effekter. Det tillhör klassen oxycams, är ett derivat av enolsyra.

Verkningsmekanismen är associerad med inhibering av syntesen av prostaglandiner som ett resultat av selektiv inhibering av den enzymatiska aktiviteten av cyklooxygenas av den andra typen (COX-2), som är involverad i biosyntesen av prostaglandiner inom området inflammation. Vid administrering i höga doser, långvarig användning och individuella egenskaper hos organismen minskar selektiviteten för COX-2. I mindre utsträckning verkar den på cyklooxygenas av den första typen (COX-1), som är involverad i syntesen av prostaglandiner som skyddar gastrointestinal slemhinna och är involverade i reglering av blodflöde i njurarna. På grund av den angivna selektiviteten för undertryckande av COX-2-aktivitet orsakar läkemedlet mindre ofta erosiva-ulcerativa lesioner i mag-tarmkanalen.

farmakokinetik

Plasmaproteinbindning är 99%. Läkemedlet penetrerar genom histohematogena barriärer, koncentrationen i synovialvätska är 50% Cmax i plasma. Nästan fullständigt metaboliserad i levern för att bilda 4 farmakologiskt inaktiva derivat.

Huvudmetaboliten, 5'-karboxymeloxikam (60% av dosen) bildas genom oxidation av intermediärmetaboliten, 5'-hydroximetylmeloxikam, som också utsöndras, men i mindre utsträckning (9% av dosen). In vitro-studier har visat att CYP2C9 isoenzym spelar en viktig roll vid denna metaboliska omvandling, CYP3A4 isoenzym spelar en extra roll. Peroxidas är inblandad i bildandet av 2 andra metaboliter, som utgör 16% och 4% av dosen av läkemedlet.

Plasmaskydd är i genomsnitt 8 ml / min. Hos de äldre reduceras läkemedlets godkännande. Vd liten och är i genomsnitt 11 l. Lever- eller njursvikt med måttlig svårighetsgrad påverkar inte signifikant farmakokinetiken för meloxicam.

Utsöndras i lika stor utsträckning som avföring och urin, huvudsakligen i form av metaboliter. Mindre än 5% av den dagliga dosen utsöndras oförändrad genom tarmen, i urinen finns oförändrad form av läkemedlet endast i spårmängder.

vittnesbörd

Symtomatisk behandling av inflammatoriska och degenerativa sjukdomar i muskulaturen, åtföljd av smärta, inklusive:

- ankyloserande spondylit (ankyloserande spondylit)

Doseringsregimen

V / m läkemedelsadministration visas under de första 2-3 dagarna av behandlingen. Ytterligare behandling fortsätter med användning av orala former (tabletter). Den rekommenderade dosen är 7,5 eller 15 mg 1 gång per dag, beroende på intensiteten i smärta och svårighetsgraden av den inflammatoriska processen. eftersom Den potentiella risken för biverkningar beror på dosen och behandlingens längd. Den minsta effektiva dosen ska användas och kortast möjliga kurs.

Hos patienter med svårt njursvikt vid hemodialys bör dosen inte överstiga 7,5 mg per dag.

Läkemedlet administreras genom en djup intramuskulär injektion. Innehållet i ampullerna ska inte blandas i samma spruta med andra droger. Läkemedlet ska inte administreras in / in.

Biverkningar

På matsmältningssidan: mer än 1% - dyspepsi, inkl. illamående, kräkningar, buksmärtor, diarré, förstoppning, flatulens; 0,1-1% - övergående ökning av levertransaminaser, hyperbilirubinemi, böjning, esofagit, magsår eller duodenalsår, gastrointestinal blödning (latent eller öppen), stomatit; mindre än 0,1% - perforering av mag-tarmkanalen, kolit, hepatit, gastrit.

Från sidan av blodbildande organ: mer än 1% - anemi; 0,1-1% - leukopeni, trombocytopeni.

För huden: mer än 1% - klåda, hudutslag; 0,1-1% - urtikaria; mindre än 0,1% - fotosensibilisering, bullousutbrott, erytem multiforme, inkl. Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys.

På andningsdelen: mindre än 0,1% bronkospasm.

Från sidan av centrala nervsystemet: mer än 1% - yrsel, huvudvärk; 0,1-1% - tinnitus, dåsighet; mindre än 0,1% - känslomässig labilitet, förvirring, desorientering.

Sedan kardiovaskulärsystemet: mer än 1% - perifer ödem; 0,1-1% - ökat blodtryck, hjärtklappning, ansiktsspolning.

Ur urinvägarna: 0,1-1% - hyperkreatininemi, vilket ökar koncentrationen av serumurea; mindre än 0,1% - akut njursvikt; samband med mottagande av meloxikam har inte fastställts - interstitial nefrit, albuminuri, hematuri.

På sansens del: mindre än 0,1% - konjunktivit, suddig syn.

Allergiska reaktioner: mindre än 0,1% - angioödem, anafylaktiska, anafylaktoida reaktioner.

Kontra

- överkänslighet mot meloxikam eller hjälpmedel i läkemedlet

- dekompenserat hjärtsvikt

- tidig postoperativ period efter bypassoperation i kransartären

- En fullständig eller ofullständig kombination av astma, återkommande nasal polypos och paranasala bihålor och intolerans mot acetylsalicylsyra eller andra NSAIDs. exacerbation av magsår och duodenalsår; aktiv gastrointestinal blödning

- inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom i det akuta skedet);

- cerebrovaskulär blödning eller annan blödning

- hemofili och andra blödningsstörningar

- svår leverfel eller aktiv leversjukdom

- kroniskt njursvikt (hos patienter som inte genomgår hemodialys (CC mindre än 30 ml / min)) progressiv njursjukdom, inkl. bekräftad hyperkalemi

- Barnens ålder upp till 18 år

- amningstiden

Med försiktighet: hos äldre patienter och med följande tillstånd i historien: hjärtkärlsjukdom, kongestiv hjärtsvikt, cerebrovaskulär sjukdom, perifer artärsjukdom, dyslipidemi / hyperlipidemi, diabetes mellitus, kroniskt njursvikt (CC 30-60 ml / min); ulcerösa lesioner i mag-tarmkanalen, närvaron av Helicobacter pylori-infektion, rökning, allvarliga somatiska sjukdomar.

Med långvarig användning av NSAID, alkoholmissbruk, samtidig behandling med antikoagulantia (t ex warfarin), trombocytaggregationshämmande medel (t ex aspirin, klopidogrel), orala kortikosteroider (t ex prednison), selektiv serotoninåterupptagshämmare (t ex citalopram, fluoxetin, sertralin, paroxetin a) läkemedlet bör tas med försiktighet

För att minska risken för gastrointestinala biverkningar, ska en minsta effektiv dos av en kort kurs användas.

Använd under graviditet och amning

Ansökan om leveransbrott

Ansökan om överträdelser av njurfunktionen

Hos patienter med svårt njursvikt vid hemodialys bör dosen inte överstiga 7,5 mg per dag.

Användning hos barn

Kontraindicerat hos barn under 18 år.

Användning hos äldre patienter

Särskilda instruktioner

Läkemedlet kan förändra trombocyternas egenskaper, men ersätter inte den profylaktiska verkan av acetylsalicylsyra i hjärt-kärlsjukdomar.

Försiktighet bör vidtas vid användning av läkemedlet hos patienter med magsår och duodenalsår och patienter med antikoagulantbehandling. Dessa patienter har en ökad risk för erosiva och ulcerösa sjukdomar i mag-tarmkanalen.

Försiktighet bör vidtas för att kontrollera daglig diurese och njurefunktion vid användning av läkemedlet hos äldre och patienter med nedsatt BCC och minskad glomerulär filtrering (dehydrering, kroniskt hjärtsvikt, levercirros, nefrotiskt syndrom, kliniskt signifikant njursjukdom, administrering av diuretika, uttorkning efter större kirurgi ).

Om det finns tecken på leverskador (klåda, gul hud, illamående, kräkningar, buksmärtor, mörk urin, beständig och signifikant ökning av transaminasnivåer och andra indikatorer för leverfunktion), ta läkemedlet och kontakta din läkare.

Efter två veckors användning av läkemedlet är det nödvändigt att styra aktiviteten hos leverenzymer.

Hos patienter med en liten eller måttlig minskning av njurfunktionen (CC> 30 ml / min) är dosjustering inte nödvändig.

Patienter som tar både diuretika och meloxikam bör ta tillräckligt med vätska.

Om allergiska reaktioner (klåda, hudutslag, urtikaria, ljuskänslighet) uppstår under behandling, är det nödvändigt att konsultera en läkare för att besluta om att stoppa läkemedlet.

Meloxicam, liksom andra NSAID, kan maskera symptomen på infektionssjukdomar.

Användningen av meloxicam, liksom andra läkemedel som blockerar syntesen av prostaglandiner, kan påverka fertiliteten, så det rekommenderas inte för kvinnor som planerar graviditet.

Använd inte drogen samtidigt med andra NSAID-läkemedel.

Påverkan på förmågan att köra biltransport- och kontrollmekanismer

Användningen av läkemedlet kan orsaka huvudvärk, yrsel och sömnighet. I händelse av dessa fenomen är det nödvändigt att överge körfordon och utföra andra potentiellt farliga aktiviteter som kräver hög koncentration av uppmärksamhet och hastighet för de psykomotoriska reaktionerna.

överdos

Symtom: nedsatt medvetenhet, illamående, kräkningar, epigastrisk smärta, blödning från mag-tarmkanalen, akut njursvikt, leverfel, andningsstopp, asystol.

Behandling: Det finns inga specifika motgift och antagonister. Tvingad diurese, alkalisering av urin, hemodialys är ineffektiva på grund av den höga associeringen av läkemedlet med blodproteiner.

Droginteraktioner

Samtidig användning med andra NSAID (inklusive acetylsalicylsyra) ökar risken för erosiva och ulcerativa lesioner och gastrointestinal blödning.

Samtidig användning med antihypertensiva läkemedel kan minska effektiviteten hos den senare.

Vid samtidig användning med litiumpreparat är utvecklingen av litiumkumulation och en ökning av dess toxiska verkan möjlig (det rekommenderas att kontrollera koncentrationen av litium i blodet).

Vid samtidig användning med metotrexat förbättras biverkningen av den senare på det hematopoietiska systemet (risk för anemi och leukopeni, periodiskt blodtal visas).

Samtidig användning med diuretika och cyklosporin ökar risken för att utveckla njursvikt.

Vid samtidig användning med intrauterin kan preventivmedel minska effektiviteten hos den senare.

Samtidig användning med antikoagulantia (heparin, warfarin), trombolytiska läkemedel (streptokinas, fibrinolysin) och antiplatelet (tiklopidin, klopidogrel, acetisalicylsyra) ökar risken för blödning (periodisk kontroll av blodkoagulationsparametrar är nödvändig).

Vid samtidig användning av kolestiramin accelereras avlägsnandet av meloxikam genom mag-tarmkanalen.

Vid samtidig användning med selektiva serotoninåterupptagshämmare ökar risken för gastrointestinal blödning.

Villkor för lagring

I mörkret vid en temperatur av högst 25 ° C. Förvaras oåtkomligt för barn. Hållbarhetstid - 5 år.