Huvud / Armbåge

Ankel: struktur, funktion och skada

Diverse 0 4,632 Visningar

Ankelleddet är en viktig mekanism som består av benmuskel-tendonformationer, tack vare det samordnade arbetet som inte bara säkerställer fotens rörelser utan även kontrollerar personens vertikala stabilitet. Foget reglerar ett brett spektrum av rörelser som utföras av foten, uppfattar och mjukar impulser från sålen när man rör sig eller hoppar, ger manövrerbarhet för mänsklig rörelse. Det är dock den här delen av benet, vilket är området mellan underbenet och foten, mest utsatt för olika mekaniska skador och sjukdomar av infektionsinflammatorisk natur. Förlorad tid efter de första manifestationerna av symtom på en störning i den gemensamma funktionen av leden försvårar situationen och kan leda till utvecklingen av kroniska sjukdomar, såsom artrit.

Utseende och element i fotleden

Ankelstruktur

Ankelledet är ett system för anslutningar av muskler, ben och senor, vilket säkerställer fördelningen av den belastning som överförs av det mänskliga muskuloskeletala systemet till foten, översättnings- och rotationsrörelsen i benet när man rör sig eller upplever belastningar.

Utseendet på knogans ben

I en anatomys anatomi är det vanligt att skilja grupper av parade regioner, såsom interna och externa; fram och bak. Strukturen i fotleden är den främre delen, som är baksidan av foten, och ryggen ligger i regionen Achilles-senan. Den övre gränsen för fotledaren ligger på ett avstånd av 8 cm över den utmärkta utbuktningen från den inre ytan, som kallas medialankeln.

Vad är medialdelen av fotleden

Linjen belägen mellan den laterala fotleden, som ligger på motsatta sidan av den mediala delen, är den anatomiska gränsen som skiljer ankeln och foten hos personen.

Det ser ut som den främre laterala delen av fotleden

Ankelledets struktur är en mobil nod av artikulärbildningen, bestående av:

 1. talus;
 2. hälen;
 3. skenbenet;
 4. tibia ben.

Anatomi av tibiens anordning och tibiabenen, som har förtjockning i ändarna, gör det möjligt att begränsa talusen i övre och laterala delar. Benen i slutet av änden representerar ett hål i form av en konkav bildning å ena sidan och en konvex del, som är ledningen av fogen på den andra. Den nedre änden av tibia är bågformig, dess anatomi innefattar processen på insidan och två processer, som kallas anklarna på framsidan och baksidan av tibia.

De främre och bakre utsprången av ledytan utgör ytan av den inre ankeln, med det främre elementet större i storlek jämfört med den bakre delen. Ett ligament som har en deltoidform, tillsammans med ett system av muskler som ger rörelse av leden, förbinder till fotledet utan deltagande av de artikulära elementen från insidan av strukturen. På den yttre ytan, på sidan motsatt deltoidbandet, finns ett brosk som utför skyddsfunktioner.

Systemet av ledband och muskler i fotleden

Ledbandets funktion är att hålla benen och ge dem en specifik plats i förhållande till varandra. Deras anatomi är en samling fibrer i form av buntar som är anordnade på ett sådant sätt att den inte hindrar rörstruktur av benstrukturer när de utför en åtgärd; å andra sidan, säkerställa styrkan i den fasta positionen hos benen. Flexibiliteten i ligamenten gör det möjligt för dem att utföra flexions- och förlängningsrörelser med nödvändiga amplitudeparametrar. Ankelledets struktur innefattar ligamenten, vilka är belägna på båda sidor av fogets sidoytor, från innersidan representerar deltoidbandet dess anatomi. Den yttre sidan av fotleden utgör hälen, -tubus, främre, bakre ramusfibula.

Ligamentet mellan benen förbinder tibia och tibiala element, det bakre nedre komplexet av muskler och benspännen i kombination med det tvärgående elementet förhindrar överdriven rotation av foten i den inre riktningen. Rotationen i den yttre riktningen, som överskrider de fysiologiskt bestämda gränserna, är begränsad av det nedre främre tibiofibulära ligamentet. Talonfibulamentet i nedre delen passerar in i det calcaneala fibulamentet. Deltoid-ligamentet tillsammans med den talonfibulära och fibulära calcaneala gruppen av muskler fungerar som element som förbinder benen i den mänskliga fotleden.

Ankelbandets struktur har en anordning av en dubbelskiktspåse, där benvävnaderna är inneslutna mellan musklerna som leder till att benen rör sig. En av de uppgifter som utförs av leden är att säkerställa att musklerna blir tätt passande till benet, medan dess andra syfte är produktion av plastmassa, som fungerar som ett hålrums fyllmedel.

Ankelledet försörjs med blod med hjälp av tre artärer som bildar en förgrening på nätverket av mindre element i området för ledkapseln. Utflödet av blod genom venerna tillhandahålls av systemet av kärl som finns i och runt leden. Förgreningen av blodförsörjningsnätverket gör att du effektivt kan leverera näringsämnen och syre till cellerna i strukturen och ta blod genom vensystemet, vilket donerar näringsämnen.

funktioner

 • Ankelledet utför en enhetlig överföring av massan av hela en persons kropp över fotens område. Strukturen i fotleden ger upphöjandet av de hårda effekterna och tremmerna som uppträder av fotens yta när de går och springer och förrådes genom brosket till leden och sedan till den övre delen av människans fot.

De vanligaste skadorna i fotleden

 • Det välkoordinerade arbetet i fotledets delar gör det möjligt för kroppen att stå upprätt när den går, säkerställer smidiga rörelser vid klättring eller nedstigning. Förflyttning av foten i båda riktningarna i vertikal riktning tillhandahålls av fotleden och för rörelsen i laterala områden är anslutningen av hälen och talusbenen ansvarig.
 • När man rör sig längs den ojämna ytan tillåter ankeln i fotledsmuskeln att utöva snabb spänning och avspänning av fibrerna för att upprätthålla stabiliteten hos människokroppen i vertikalaxelns plan.

Ankeln kan utföra rotation runt sin egen axel med en amplitud av 60-90 ° och en axel som beskriver radien runt den yttre delen av fotleden.

Ankelsjukdomar

Anmärkning: Ankeln, på grund av dess anatomi att ansluta många element tillsammans, är den mest sårbara delen av benet, just på grund av det stora antalet delar som utgör dess komposition. Tillförlitlighetsteorin säger att ju fler element ett system innehåller, ju mindre sannolikt är det att misslyckas. Denna dom gäller fullständigt för fotleden, som innehåller ett stort antal strukturer som är mottagliga för påverkan av olika sårbarheter. De vanligaste sjukdomarna är:

 • Ankelbrott är en av de vanligaste traumatiska händelserna som uppstår vid underutvecklade ledband under en plötslig rörelse i eller från ankeln. I det fall då fotleden är skadad, är det omöjligt för en person att förlita sig på den skadade lemmen, på grund av akut smärta sväller området för störningen i sjukdomen.
 • Tendonit är en inflammatorisk process i Achillessenen, vilket manifesterar sig i form av smärtsymptom som uppträder när man går eller går. Sjukdomen är farlig på grund av eventuella komplikationer i form av en kränkning av senans vävnads integritet, möjligheten till artrit.
 • Artrit är en kronisk inflammatorisk process i ankeln och angränsande leder, vars förekomst kan orsakas av olika faktorer. Inflammatoriska processer kännetecknas av det faktum att de inte nödvändigtvis är resultatet av skada på integriteten hos leden. Särskilt tydligt uppträder de smärtsamma symptomen på artrit på natten, under dagen det uppträder när det finns en belastning på fotleden, till exempel när man går. Symptom på sjukdomen förvärras i samband med skoning och rör sig uppför trappan.

Hur manifesterar fotled artrit sig själv

 • Deformerande artros är en extremt farlig sjukdom, eftersom det i händelse av en otrolig start av behandlingen kan leda till förlust av rörlighet, en begränsning i möjligheten till rörelse och funktionshinder hos en person. Denna typ av artros utvecklas i bakgrunden av tidigare överförda skador på områdena i talus, tibia eller skada på inre och yttre anklerna. Vid skador på benen är det möjligt att bilda en yta med ojämn lättnad. När ett sådant ben kommer i kontakt med andra element i artikulärområdet störs smidigheten av rörelsen och glidningen i leden, sannolikheten för en tumör och förändringar i personens gång är hög.
 • Sprain påverkar fotleden, dess huvudsakliga symptom är svullnad, som är resultatet av utblod av blod i de inre och yttre delarna av foten.

Sprain ankel

 • Osteoartrit är en minskning av rörligheten på grund av förekomst av broskvävnadskada från den inre ytan av leden.

För störningar i arbetet är det nödvändigt att minska belastningen på fotleden, beroende på sjukdoms svårighetsgrad, är det nödvändigt att immobilisera det. För att utföra en noggrann diagnos och förskrivning av åtgärder för behandling av sjukdomen är det nödvändigt att samråda med en specialist. Enligt externa tecken, bestämmer sjukdomssymptom och röntgen, MR eller ultraljud skadans grad av skada på ledningen och föreskriver behandling.

Video. Hur man återställer fotleden efter skada

Ankeln är en av de viktigaste organen, mer exakt systemet för kommunikation av muskler, ben och senor, vilket säkerställer inte bara en vertikal stabilitet hos en person utan även hans manövrerbarhet och utförandet av nödvändiga funktioner vid foten. Andra funktioner i foggen innefattar att man säkerställer rotation av fotplanet i flera riktningar och dämpningen av belastningarna som upplevs av en persons ben under gång och körning. Skador på en av de många organen som utgör detta system kan leda till immobilisering och även funktionshinder. Tidig och korrekt vård av den skadade ytan på benet och förebyggande av eventuella skador, inklusive till exempel användning av ett bandage med risk för skada, är mycket viktigt.

Ankel: Anatomi och struktur + Foto

Ankelledet är den känsligaste och viktigaste mekanismen i fotens anatomi och struktur, som består av benmuskulatur och tendonformationer. Med sitt gemensamt justerade arbete är det möjligt att producera fotrörelse för att upprätthålla balans och stabilitet i upprätt läge.

En fotled reglerar rörelsesområdet som utför foten, mjukar impulserna under rörelse, promenader och hoppning.

Dessutom är denna del av foten känslig för olika skador och infektiösa och inflammatoriska processer.

Varför detta händer kommer att bli tydligt när vi betraktar strukturen hos den mänskliga fotleden.

Ankeln i ankeln

Enlig fördelning av personens vikt på foten beror på fotleden. Den anatomiska övre gränsen ligger konventionellt sju till åtta centimeter ovanför den mediala ankeln.

Linjen mellan leden och foten är linjen mellan anklarna. Sidan ligger på andra sidan av medialen.

Fogen har inre, yttre, främre och bakre delningar. Framsidan är baksidan. Ryggsektionen ligger i regionen Achilles-senan.

Den interna avdelningen ligger i medialankeln, den externa avdelningen i sidledet.

Detaljerad struktur

ben

Ankelledet kombinerar fibulära och tibiala ben med suprapaeal talusbenet och fotbenet.

Den utvuxna delen av benet tränger in i hålet mellan fibulans och benbenens nedre ben, en fotled bildas nära en sådan anslutning.

 1. - inre ankel - är den nedre kanten av tibia
 2. - den yttre fotleden representerar kanten på fibula
 3. - den nedre delen av tibia

Den yttre delen av fotleden har inslag i ryggen, där senor är fixerade som är lämpliga för fibulärmusklerna. Bindarna av bindväv (fascia) tillsammans med de laterala ledbanden är fasta på utsidan av fotleden.

Ankelförbandet har en slits som bildar sig på innerytan av talus och hyalinbrosk.

Hur ser ankeln ut?

Nedre ytan av gränsen

Tibia är likadant som bågens utseende. På insidan av bågen finns en scion. På tibiabenet finns processerna, som kallas den främre och bakre ankeln.

Fineal tenderloin

Ligger på utsidan av tibia. På sidan av denna hak ligger tubercles. En del av den yttre fotleden ligger i fibulärskärningen, som tillsammans med den yttre fotleden bildar tibialsyntezmosen.

För att fogen ska kunna fungera effektivt är det nödvändigt att övervaka dess tillstånd. Baksidan är större än framsidan.

Benrygg

Delar ytan av fogen i inre och yttre.

Den inre ankeln är formad från den främre och bakre tuberkeln av ledytan. De är separerade av fossa. Den bakre tuberkeln är mindre än den främre.

Calcaneus och kalvben

De förenas av talusbenet. Tack vare blocket kopplas det till shin. Mellan de distala delarna av de peroneala och tibiala delarna bildas en så kallad "gaffel", i vilken blocket av talusen är belägen.

På övre sidan har blocket en konvex form med ett urtag i vilket kanten av den tibiala distala epifysen kommer in.

Frontblocket är något större, en del ligger i nacken och huvudet. På baksidan finns ett litet utsprång med en fur, längs som det böjer tummen.

muskler

Musklerna ligger på baksidan och utsidan, det finns:

 1. - bakre tibial;
 2. - tricepsmuskeln i benet
 3. - lång flexor muskel av tår
 4. - plantar

På framsidan är extensormusklerna:

 1. - lång extensor av storån
 2. - främre tibial;
 3. - lång förlängning av andra tår

Förflyttning in och ut ur leden ges av pronatörer.

buntar

Fogens funktion fungerar på grund av de ledband som fixar benelementen på plats.

Deltoid-ligamentet anses vara den mest kraftfulla, det bidrar till anslutningen av talus, scaphoid och calcanealben på insidan av fotleden.

Ligamenten i den yttre sektionen innefattar: calcaneal-fibulär ligament, bakre och främre taralo-fibulär.

Interfacial syndesmosis är en utbildning som är en ligamentös apparat. För att förhindra överdriven rotation inåt finns det ett bakre nedre ligament, det verkar som en fortsättning av det interosseösa ligamentet. Och från en plötslig yttre rotation håller den främre nedre tibialvecken, som ligger mellan fibuläret, tillbaka.

Blodtillförsel

Blodtillförseln av fogen passerar genom tre blodartärer - den främre och bakre tibialen, fibulären.

Venös utflöde representeras av ett brett nätverk av fartyg, indelade i externa och interna nätverk. Då bildar de de små och stora saphenösa venerna, främre och bakre tibiala vener. Ansluten till varandra med ett nätverk av anastomoser.

Lymfkärl har samma lopp som i blodkärlen, utflödet av lymf passerar fram och parallellt inuti tibialartären, och utanför och bakom fibulärartären.

Grenar av nervändar samt ytlig peroneal, tibialnerv, kalv och djup tibialnerv ligger i fotledet.

Vad är fotleden och var det är: behandling av sjukdomar och symtom

Foten i människokrolet har en viktig funktion. Naturen har gjort det möjligt för mannen att gå upprätt, och under utvecklingen har fötterna fått förmågan att tillförlitligt och stadigt bära kroppens vikt. Men i livet är en person ganska smidig och manövrerbar, och så finns dessa möjligheter av ankelstrukturen. Den upprätthåller en konstant statisk belastning som gör att en person kan röra sig i önskad rytm.

Ankel - ett skelettstöd som gör det möjligt för en person att gå, springa, hoppa, hoppa, dansa, spela sport, göra sitt arbete med fötterna. Foten kan hålla en viktbelastning, vilket återspeglas i sin struktur. För att förstå orsakerna till detta organs patologier behöver varje person känna till ankelledets struktur.

En fotled är en grupp ben från knäet till foten, med anslutande leder. Det är den här delen av lemmen som bär en persons vikt.

Huvudelementet i benets struktur är inte - de fungerar bra och utför endast sina funktioner i en gemensam bunt. ICD-koden för ankeln i fotledet motsvarar 10, genom vilken du kan hitta namnen och beskrivningarna av de nödvändiga elementen i artikulationsartikuleringen.

Ankelledets struktur spelar en viktig klinisk roll för att säkerställa människans rörlighet. Dessa areor i benen i aktiva mänskliga rörelser har hög risk för sjukdom och skada. Efter att ha skapat en skinn som är tunn och hållbar skyddar naturen en person: skydda dina fötter mot alltför stora belastningar och eventuella skador, eftersom en person bara kan hitta tiotals kilometer av en väg och laddar fotleden i en aktiv dag. Och detta kan orsaka en oväntat komplicerad smärta i benen.

Funktioner i fotledets fotled

Det är ankelapparaten som är ansvarig för fördelningen av mänsklig vikt över hela fotens yta. Vikten av varje person är olika, och den anatomiska strukturen hos leden och benen är nästan densamma för alla, förutom att kvinnor har tunnare fotled och smala kalvar. Ovanpå de anatomiska gränserna är 7-8 cm ovanför medialankeln. Den visuella linjen mellan laterala och mediala anklerna är huvudgränsen mellan foten och leden. De laterala och mediala anklarna är motsatta varandra på båda sidor av benet.

Fibas laterala fotled - i latin "malleolus lateralis fibulae" - lateral, ligger längre från mitten. Termen "medial" på latin betyder motsatsen till uttrycket "lateral". Tibiens medialankel - i latin kallas "malleolus medialis tibiae" och ligger närmare mitten. Den mediala ankeln kallas intern, respektive sidled kallas den externa.

Nästa ögonblick är en grupp leder som har sektioner på insidan, utsidan, framsidan och baksidan av foten. Framfoten är tillbaka. Området av den elastiska Achillessenen är den bakre delen, som inkluderar fotsula.

Ankelets ben- och artikulära struktur innefattar fibulär-, tibial- och nadrenalbenen. Nadpiumbenet har flera andra namn - fotleden eller helt enkelt fotbenet. Det har en ytterligare process, som fysiologiskt fyller utrymmet mellan de nedre distala ändarna av fibula och tibialben. Dessa ben, ledband, leder, kärl, brosk och deras sammanbindande mjukvävnader bildar fotleden. Här är också sesamoidbenet, som är dolt i tjockleken på senorna, kastade över lederna.

 • inre fotled - nedre distal del av tibia
 • yttre fotled - underdelen av fibula
 • benytan av den tibiala distala artikuleringen.

I spåren i den yttre fotleden är senorna fixerade och stödjer de långa och korta peroneala musklerna. Ändarna på benen är täckta med fascia - ett bindvävskal som är fastsatt på utsidan av fotleden tillsammans med laterala ligamenten. Enligt deras fysiologiska syfte är fascia ett slags skyddande mantel som täcker senor, kärl och nervfibrer. Fästningsegenskapen hos fascia och deltoid-ligamentet är att det inte finns några lediga ytor i korsningen.

Det finns en stor hack på tibia, som inkluderar basen av fibulär skärning, vilket är tibial syndesmosis, vars hälsa är mycket viktigt för att fogföreningen fungerar fullt. Denna syndesmoz måste ständigt fungera för att säkerställa full funktion av benfunktionerna.

Ankelledet har en slits som bildas från insidan av närheten av talusen med hyalinbrosk. På höger och vänster fot ser de symmetriskt ut, som i en spegelbild. Ankelledaranordningen hänför sig till en blockliknande form i form av en spiralformad ledning. Faktum är att det här är ett svängbart led, vilket möjliggör fotens rörelse i olika plan.

Strukturen i fotleden kan inte föreställas utan en muskelgrupp. Ledarmusklerna passerar bakom och utanför fotleden, för att säkerställa fotens böjning, vända benen upp och till vänster - som hennes älskarinna kommer att behaga.

Flexing muskler:

 • långa flexor muskler, vilket ger töjningens flexion
 • tibial posterior;
 • tät och massiv plantarmuskel;
 • triceps muskel.
 • tibialfronten;
 • extensor muskler, ger förlängning av tårna.

I sitt komplex ger muskelgruppen på varje ben de nödvändiga rörelserna på foten så att personen rör sig stadigt tryggt och håller balans genom ankelmuskelens arbete. Detta är normen för friska vrister.

Dessutom är ligament relaterade till ankelstrukturen. Deras uppgift är att säkerställa normala funktioner och rörelser i lederna, stöd av benelementen på deras ställen. Den mest kraftfulla ligamenten i strukturen i fotledet. Den ansluter ankeln, hälen och navicularbenen med den inre ankeln. Det kan bara slits ut i en extrem situation med extremt ökade belastningar, och detta kommer att bli en mycket allvarlig skada med uttalade tecken.

Ledarledets näring ger ett nätverk av blodkärl. Här är artärer: fibulär, främre, bakre tibial. Vid platsen för ledkapseln grenar artärer ut för att bilda det vaskulära nätverket. Utflödet av blod utförs genom näten från de yttre och inre sidorna av benen, näten smälter smidigt in i tibiens främre och bakre vener, i de små och stora venerna som ligger djupt under huden.

Tunna vener är anslutna i stora venösa kärl i ett enda nätverk av anastomoser - anastomōsis venosa, de är en naturlig formning som leder till en tight anslutning av venösa kärl och består av antalet viktiga delar i fotledstrukturen.

Ankelfunktioner

I skelettets struktur, där elever studerar anatomin hos den mänskliga benstrukturen, rör sig ankelbenen lätt runt sin axel längs axiell axel, med en bas vid en punkt i mitten av den yttre fotleden. Den egna axeln ligger emellertid i en sträng geometrisk relation till inneraxelns mitt. Faktum är att de ena artikulära senorna, benmusklerna, människofoten kan röra sig i en vinkel på 60 0 till 90 grader.

En viktig funktion hos fotled är dorsal och plantarböjning av fötterna. Konstantitet i rörelserna upprätthålls på grund av fibula, och huvudarbetet utförs av säkerhetsleder, som inkluderar deltoiden. En böjd fot är resultatet av det väl samordnade arbetet hos alla ankelkomponenterna. Förutom motorn är stödfunktionen av stor betydelse.

Strukturen i vristen som skapats för att utföra promenader, mänskliga rörelser. Välkoordinerat arbete av ledmusklerna ger vändningar i två plan - frontal och vertikal. Mjuka vävnaderna i den här delen av det mänskliga skelettet ger upphov till rörelser, vilket bevarar benstrukturens integritet. På grund av hög rörlighet och kroppsvikt uppstår dock skador och skador med varierande svårighetsgrader i detta område. Förmågan att deformera artikulationsartikulationen är extremt stor.

Utbuktningen av den calcanea hillocken gör det svårt att bära modellskor, benet gör ont och sväller under långa promenader. Det här är inte bara ett brott mot ankeln i ankeln, men en bra anledning att förstå dess tillstånd. Därför kräver fotleden förstärkning, det är nödvändigt att utföra särskilda övningar.

Mulig patologi hos fotledgruppen

Sjukdomar i fotleden är förknippade med olika orsaker, det är:

 • alla slags skador, inklusive sport;
 • inflammatoriska processer;
 • artros;
 • bursit;
 • tendinos;
 • infektionssjukdomar;
 • spinal patologi;
 • patologi av fotens struktur.

De förekommer på grund av trauma, infektion i öppna sår, på grund av inflammation i andningsorganen, på grund av autoimmuna processer. Det händer och reaktiv artrit - som en samtidig sjukdom vid behandling av andra inflammatoriska sjukdomar. Att utveckla reaktiv artrit är associerad med gikt, reumatism, allvarliga akuta respiratoriska virusinfektioner, influensa.

Fötter och smärta i fotleden kan inte vara starka, men irriterande nagande smärtor, även om en patient kommer snart till sjukhuset för att se en läkare. Och det här är korrekt, eftersom läkaren kontrollerar hur det skadade benet läker, för vilka röntgenkontrollbilder tas.

Vid mer komplexa skador används ett implantat, vilket implanteras i skador på lederna, och läkning av en sådan skada kräver naturligtvis en läkares övervakning. Om nerven är skadad är den inte synlig på röntgenbilder i olika projektioner.

Personen känner emellertid en dum del av fotleden, och samråd på sjukhuset innefattar samråd med en neurolog och en neurokirurg. Deras hjälp kommer att krävas vid trabekulär ödem - en patologiskt komplex förändring av både struktur och benets topografi. Sådant ödem kan endast avlägsnas med användning av kirurgi.

Listan över de vanligaste skadorna:

 • stukning; en person upplever svår smärta, osäkerhet i gången, förlust av balans
 • brott av ledband; svårt ödem, svår smärta, begränsad rörelse;
 • subluxation eller dislokation av leden
 • blåmärken;
 • faller, stötar som leder till brutna ben.

Vid skada bör ankeln ringa en ambulans. Före läkarnas ankomst är det möjligt - om du har färdigheter - att lägga på ett aseptiskt bandage och fixa benet i en fast position. Ankelledets komplexa anatomiska struktur utgör grunden för de allvarligaste skadorna, vars utseende endast kan visas på en MR, inte ens på röntgenstrålar.

I händelse av traumatisk ankelskada är nervändar och muskler skadade, anklerna är brutna, ledband och muskelfibrer är trasiga, brott och benfrakturer förekommer. Bara en väg ut - att ljuga och behandlas under överinseende av kirurger. När allt kommer omkring kan även en liten muskelbelastning orsaka vävnadsnekros i skadans område.

Det finns en separat diagnos - hygroma. Detta är en godartad tumör, en kapsel fylld med en färglös viskös vätska. Det är lokaliserat vanligtvis i ledsäcken, behandlas antingen genom kirurgisk avlägsnande eller genom konservativa preparat. Det beror på sjukdomsstadiet och tillväxten hos neoplasmen.

Det är bara nödvändigt att behandla skador på vristen med hjälp av specialister, annars kan en person lämnas utan möjlighet att gå normalt. Traditionella behandlingsmetoder hemma är bra när den traditionella behandlingen med droger redan är i full kraft, eventuellt efter en framgångsrik operation. Då kan traditionell medicin, kanske yoga och träningsterapi vara bra hjälpmedel för att bli av med smärta, för att öka effektiviteten av läkemedel.

Traditionellt appliceras ett plaster på det skadade benet eller moderna plastbandage, ortoser används, beroende på skadans komplexitet och det beslut som den tillträdande kirurgen fattar. Och ett annat helt år efter skadan kommer att behöva bära ett elastiskt bandage, eftersom det underlättar processen för att gå, böja perfekt. Traumatolog föreskriver smörj olika salvor för att minska smärta och stabilisera lederna.

Skillnaden i salvor är obetydlig - någon komposition av komponenterna syftar till att minska smärta, svullnad, lindring av inflammatorisk process. Från traditionell medicin rekommenderar läkare äppelcidervinäger för lokala lotioner.

Med svår smärta i fotleden, med begränsade rörelser behöver en person en läkare. Det rekommenderas inte att starta behandlingen hemma. Kirurgen, traumatologen, terapeuten hjälper till - någon specialist som ska genomföra den inledande undersökningen och föreskriva den nödvändiga undersökningen. Eventuella skador på fotleden kan härdas så att ledgarnet behåller sin naturliga form. Gamla artrit kan inflamma på bakgrund av en enkel skada, till exempel om en förspänning uppträder. Men i många fall kvarstår kroniska komplikationer, och smärtor leder till en person under hela sitt liv.

Det finns en person som utökar en hjälpande hand till alla människor med ont i röret - det här är MD, professor Sergei Mikhailovich Bubnovsky. Han kallar mer än 20 universella metoder för att behandla olika former av skador och sjukdomar i lederna och försäkrar att ömma leder kan botas även i ålderdom. Enligt recensioner av hans patienter och läsare av hans medicinska publikationer, fungerar Bubnovsky tekniken verkligen med ett slag.

Både en vuxen och ett barn som har lidit vristskador står upp med sina själar. Varför kan Dr Bubnovsky lägga någon person på fötterna, även från en rullstol? Eftersom hans metod har arbetat i mer än 30 år. Hans metod orsakar plats hos många patienter och hans kollegor.

Ankel och ligament: anatomi, struktur, funktion

Ankeln är en mobil kombination av fot och underben, som innehåller ett begränsat antal ben som förenas av något brosk och muskel. Dessutom ankarlar fotleden ett harmoniskt komplex av blodkärl och nervbuntar som stöder och styr dess vitala aktivitet.

Ankelleden är ansvarig för att utföra de flesta olika manövrar, minimerar stress, samtidigt som foten blir dynamisk.

Ankelstruktur

Ankel realiserar sin existens genom benen - stor och liten tibia och angränsande ramming. Tibias ändar och talans tillväxt organiserar basdelen av fotleden, där följande divisioner utmärks: den yttre fotleden, tibiens plan och innerankeln.

Den yttre fotleden är uppdelad i främre och bakre kant och har två plan - extern och intern. Sambandets förbindningsområden i form av fascier och ligament angränsar ytterytan. Inre planet, tillsammans med talusområdet, slår samman i vristens yttre slits. En scion är närvarande på tibiaplanets inre sida.

I slutet av tibia finns det två utvingar med namnet på den främre och bakre ankeln. Tibias ytterkant har ett snitt med utsprång i båda kanterna. Denna hak tjänar som en dykplats för ett begränsat område av den yttre fotleden.

Tibias externa bifogning klassificeras i enheter - främre och bakre. Samtidigt separerar en separat benbildning, som kallas hästen, den mediala delen av fogets plan från den laterala. Hillocks, både främre och bakre, bildar den inre ankeln. Det större, främre tuberkletet är avskuren från den bakre hakan.

Muskler och blodkärl i fotleden

De muskler som låter dig utföra en varierad manövrerbar rörelse på foten, är koncentrerade på två plan i fogen - baksidan och utsidan. De är oumbärligt delaktiga i samordningen av arbetet i foget och håller benen och ligamenten på ett strikt organiserat sätt. De är uppdelade i flexorer och extensorer.

Den bakre tibialen, tricepsen, plantarna, de långa flexorerna av de stora och andra fingrarna är alla flexorsmuskler i foten. De är emot extensormusklerna, i synnerhet den främre tibialen, liksom de långa extensorerna hos de stora och andra tårna.

Blodtillförseln, tillsammans med muskulärkorsetten, skyddar ständigt livslängden hos leden. De tre huvudartärerna - fibulan, den främre och bakre tibialen levererar fotleden med alla nödvändiga ämnen. Nära till den gemensamma kapseln, anklar och ledband, flyter ett organiserat kärlnätverk som orsakas av arteriell förgrening.

Intaget av spillvätskor berikade med koldioxid och sönderdelningsprodukter rör sig genom olika kärl, vilket i slutändan minskar till venerna: tibial och subkutan.

Skador och sjukdomar i fotleden, förebyggande

På grund av det konstanta, oupphörliga, och ofta överskrider de tillåtna normerna av arbetsbelastningen i fotleden, uppstår skador och sjukdomar med avundsvärd regelbundenhet. Ben och gemensamma enheter i leden kan påverkas, och ibland är den nervösa komponenten.

Vanligen diagnostiserade skador inkluderar:

 1. Artrit. Speciellt populär sjukdom i fotleden. Föregångare blir oftast: smittsamma lesioner, gikt, trauma, autoimmuna sjukdomar, avancerad ålder.
 2. Ankelfraktur. Enligt statistiken är en av skadorna på fotleden som regelbundet diagnostiseras av kirurger. Förekommer främst hos professionella idrottsmän, barn, äldre och personer som är inblandade i ballett eller dans.
 3. Tunnelsyndrom. Sjukdom i nervsystemet orsakad av skador på den bakre tibialnerven. Sjukdomen blir en lesion av Achilles, som är bräckt av brist och behovet av kirurgisk ingrepp.
 4. Sprain, sprains, subluxation av fotleden. Skador, som oftast påverkar idrottare, dansare, stuntmän, barn och äldre. Orsaker till skador kan vara: Felaktig inställning av benet under fysisk ansträngning, försummelse av skyddsutrustning, misslyckad landning, fall i isiga förhållanden, plötslig förändring av fotens position.

Förhindrande av ledskada inbegriper följande aktiviteter:

 1. Sport i specialskor, användning av skyddsutrustning för cykling, rullskridskoåkning, åka skridskor, snowboard.
 2. Begränsad användning av skor på klackar, höga plattformar och skor utan att fixera foten eller utan instep, till exempel öppna träskor eller sandaler.
 3. Regelbunden fysisk belastning på fotleden, inklusive articular gymnastik, fysisk terapi, obligatorisk uppvärmning innan du spelar sport.
 4. Fysioterapi för fotledskador eller relaterad yrkesverksamhet som påverkar foget. Iontopesis, magnetisk terapi, olika bad, mudterapi, elektrofores, massage används.
 5. Tilltalande till sjukhuset för skador på foget samt symptom som smärta, knäckning, sprickbildning, förlust eller begränsning av rörlighet, förlust av känslighet, förekomst av ödem och hematom.
 6. Inkluderingen i kosten av vitamin- och mineralkomplex, utformad för att göra det gemensamma arbetet tillfredsställande, särskilt i åldern, med detektering av kroniska sjukdomar i lederna och förekomsten av skador.
 7. Brist på hypotermi i leddet på grund av behovet av att spara nervändar. Det är nödvändigt att undvika långvarig simning i kallt vatten, att klä sig enligt vädret, för att undanta hypotermi, och om det finns en, värma fötterna så fort som möjligt genom att gnugga eller ta ett varmt bad.

Fotled

Ankel - anslutningen av ben och benets ben. Denna artikulering står för den största belastningen när du står eller går. Fogen upprätthåller kroppsvikt, det är tack vare honom att en person kan stanna upprätt. Sådana gemensamma funktioner är förknippade med anatomi.

Benelement

Ankeln har en komplex struktur och blodcirkulation, en kraftig tendon-ligamentisk apparat. Den förbinder underbenet och foten.

Ankelbandets anatomi:

 • Inre yta. Den är belägen vid sidan av den mediala ankeln.
 • Outdoor. Ligger på sidan av lateral fotled.
 • Front. Ansluten till tibiets främre yta och fotens baksida.
 • Den bakre. Formade av Achilles sena, som kan tåla upp till 400 kg.

Ankeln representeras inte bara av benen utan även av muskelmassa, ligament, senor och blodkärl.

Ankelben ger anslutningsfunktionalitet. Ledningen består av två stora benstrukturer - tibialen och peronealen, som rammen och benbenet är fästa på.

Den nedre processen av tibia tillsammans med talus är grunden för fotledet.

På insidan och utsidan av fotleden finns beniga utsprång - anklarna. Det finns medial och lateral. Den första är formad av den nedre delen av tibia. Lateralformad fibulär benstruktur, fascias och senor är bundna till den.

muskler

Musklerna i fotledet är ansvariga för rörligheten i artikulationen. Musklerna ligger bakom och framför kalven. Det finns en grupp muskler som är ansvariga för förlängning och flexion av ledytan.

Den första är representerad av sådana muskler:

 • tre huvudet;
 • bakre tibia;
 • big toe flexor;
 • plantar;
 • andra fingrar flexor.

Förlängningen av den främre tibialmuskeln och de långa extensorfingrarna. Dessa element ligger på framsidan av shinsten.

I fotledet är det inte bara möjligt att böja och böja sig utan också vrida in och ut. Den korta, långa och tredje fibulärmuskeln är ansvarig för yttre rörelser, och den långa extensoren av tummen och den främre tibialmuskeln är inåtvänd.

Ett komplext element, akillessenen, ingår också i strukturen hos den mänskliga fotleden. Det är fäst vid den calcaneala tuberkeln.

Tack vare Achilles senan sker artikuleringen av artikulationen, en person kan stå på tårna, hoppa på en eller båda benen. Den består av två muskler - gastrocnemius och soleus. De bildar en oval, inuti vilken det finns ett gap. Runt den laterala fotleden med senmuskeln.

buntar

Ligamentapparaten spelar en viktig roll i ankelns funktion. Bundlar ansluter ankel och fotled. De minskar rörelsens amplitud.

Ledbanden är fast fastsatta vid benen, den största och mest signifikanta är:

Deltoid-ligamentet förbinder den inre ankeln med ramus-, kalk- och navikulärt ben. Interfram förbinder den yttre fotleden och tibialbenet. Det är ansvarigt för att minska rörelsens amplitud, i synnerhet skyddar mot en stark sväng.

Det tvärgående ligamentet skyddar mot stark yttre rotation, där fotens tår vrider utåt.

Ankelbandets anatomi representeras av andra, inte mindre viktiga ledband:

 • interosseous;
 • nedre delen av ryggen
 • talus;
 • hälen;
 • navikulär;
 • säkerheter;
 • lateral;
 • calcaneal fibula;
 • yttre och inre talus fibula.

Blodtillförsel och nervändar

I fotleden är blodförrådets anatomi representerad av den främre och bakre fibulären, liksom tibialartären. Enligt honom går blodet till fötterna, utflödet uppträder i samma ådror.

Dessutom tillhandahålls ledning av artikulationen av ett stort antal blodkärl. På grund av detta finns det en ganska god cirkulation i fotledarean. Nätverket av blodkärl sträcker sig till anklarna, gemensamma kapslar och ligament.

I ankeln är sådana nervändar - ytlig peroneal och tibial, liksom sura nerver, djup tibial nerv.

Funktionsegenskaper

Ankelledet är inblandat i tyngdpunktens bildning, kroppens vikt är jämnt fördelad på den. Den klarar den största belastningen och är ständigt under tryck.

I fotledet är rörelsen möjlig vid 60-90˚. Ingen gemensam kan böja så mycket. Ankelleden är ansvarig för sådana rörelser:

 • runt axeln;
 • fotens rörelse in och ut;
 • flexion och förlängning av foten.

På grund av rörelsens höga amplitud utför ankeln många viktiga funktioner. Utan det skulle det vara omöjligt att vara upprätt eller flytta runt.

Ankel utför följande funktioner:

 • Avskrivningar. Det muskuloskeletala systemet, i synnerhet ryggraden, har en stor belastning. Det är fotleden som är ansvarig för den enhetliga fördelningen av personens vikt på fötterna. Ledkapseln skyddar andra leder, till exempel knä eller höft från plötsliga rörelser.
 • Smidiga rörelser. Tack vare fotleden, under nedstigningen eller uppstigningen av trappan är rörelserna smidiga. Det finns vätska i Achillessenen som förhindrar friktion.
 • Stabilitet. Ankeln har en kraftig tendon-ligamentapparat. På grund av detta förlorar en person inte stabilitet när han flyttas på en ojämn yta.

På grund av den komplexa strukturen i fotleden är den ofta utsatt för skada. När denna led är skadad går fotens rörlighet förlorad.

Forskningsmetoder

För att identifiera patologiska processer i fotleden är det många metoder för undersökning. Diagnosen görs på grundval av visuell undersökning, patientklagomål och instrumental diagnostik.

Undersökningen omfattar:

 • Röntgen. Detta är den mest tillgängliga och informativa diagnostiska metoden. En ögonblicksbild av fogen tas i flera projektioner där eventuella skador är synliga.
 • Ultraljudsundersökning. Denna metod används sällan eftersom fotleden är liten i storlek. Enligt resultaten från undersökningen är det möjligt att upptäcka ödem, blödning och även för att se tillståndet hos tendon-ligamentapparaten.
 • CT. Detta är en tillförlitlig metod för bedömning av skelettsystemet. Du kan detektera tumörer, frakturer, dislokationer, subluxationer och blåmärken. Den mest informativa CT i artros.
 • HERR Som med CT kan du se tillståndet hos benen, brosk och ligament. Tekniken är informativ, men dyr.
 • Atroskopi. Tekniken är minimalt invasiv, innebär införande av en kamera i ledkapseln.

I vissa fall kan laboratorietester vara nödvändiga.

Vilken läkare behandlar fotledssjukdomar?

Traumatologen diagnostiserar och behandlar sjukdomar i fotleden.

sjukdom

Detta led är oftast utsatt för skador och skador, och sjukdomen är inget undantag. Utseendet av sjukdom påverkas av sådana faktorer:

 • inflammation;
 • mekanisk skada
 • infektiösa processer;
 • onkologiska neoplasmer.

Deformerande artros

Denna sjukdom manifesteras genom deformation av benets yta. På grund av detta stör rörelsens jämnhet. Symtomatologi - allvarlig smärta under rörelse och benstillväxt i ankelområdet.

artrit

Detta är en inflammatorisk sjukdom som kan uppträda i akut och kronisk form. Ankel artrit manifesteras av smärta och nedsatt rörlighet. Ankelområdet blir rött, svullet och varmt vid beröring.

skada

Sällan, speciellt hos idrottare, förekommer ankelslängdsskador. Ej ovanlig fraktur eller separation av anklarna, sprickorna eller frakturerna i tibia. Eventuella skador på musklerna och nervändarna.

Achilles senbrott

Detta kan uppstå som ett resultat av skada. Achilles senbrott kan kännetecknas av ett karakteristiskt klick. När du rör dig är det en skarp smärta. Över tiden uppträder svår svullnad.

Behandling av fotledssjukdomar kan vara konservativ och operativ. Typ av behandling bestäms av läkaren.

Fotled

Den mest utsatta delen i människokroppen är fotleden. Med hjälp av fotleden är foten och underbenet anslutna till varandra.

Tack vare denna gemensamma kan en person gå. Ankelledet är ganska invecklat: det är en kombination av olika ben, med varandra förbinder systemet med brosk och muskler. Blodkärl och nervplaster ger näring till vävnaderna och hjälper till att anpassa rörelsen.

Ankeln i fotleden

Följande avsnitt skiljer sig åt i fotledet:

- Bakre. Det är den mest massiva senan i människokroppen, kan tåla upp till 400 kg. Tack vare denna sena är calcaneus och gastrocnemius muskeln ansluten, och om en skada inträffar försvinner förmågan att röra foten.

- Intermedial ankel.

- Yttre sidled vrist.

Fotled

Ankeln består av tibia och fibulära ben av tibia. Bifogad till fotens suprapyatben (fotleden).

Den nedre (distala) änden av tibiabenen är ett boet, med inkommande process av fotens talus. Denna förening bildar ett block - basen av fotleden. Det skiljer den yttre fotleden, den distala ytan på tibia och den inre fotleden.

På den yttre fotleden är bak- och framkanten, de inre och yttre ytorna olika. På baksidan av den yttre fotleden finns ett spår där senorna i de långa och korta peroneala musklerna är fästa. På ytterkanten av ytterkroppen är fästets laterala ledband och fasier fästa. Fascier kallas kopplingsskal av lederna. Fascier bildas av skal som täcker muskler, senor och nerver.

Den inre ytan innehåller en hyalinbrusk, som tillsammans med det övre planet av nadpyatonbenet utgör den yttre springen i fotleden.

Tibiens distala yta i utseende liknar bågen, på dess inre sida är en process. Tibiets främre och bakre kanter skapar 2 utväxter, som kallas främre och bakre ankeln. Den yttre kanten av tibiaen innehåller en peroneal hack, det finns 2 backar på båda ansikten, och den yttre fotleden är inte helt i den. Tillsammans bildar de tibus syndesmosis, vilket är mycket viktigt för bra artikulationsarbete.

Tibiens distala epifys är uppdelad i 2 sektioner - stora, bakre och mindre - främre. Smal benbildning - kammaren delar artikulärytan i mediala (inre) och laterala (yttre) delar.

De främre och bakre tuberklerna utgör den inre ankeln. Det främre tuberkletet är större och det är skilt från den bakre tuberkeln av en fossa. Den inre delen av fotleden har inga lediga ytor, fascia i leddet och deltoidbandet är fäst vid den.

Vid de yttre delarna - belagd med hyalint brosk och det tillsammans med den inre ytan av talus är den inre slitsen fotled.

Ankelmuskler

Muskler - Fodböjare är placerade på fotledets baksida och yttre yta. Dessa inkluderar: den bakre tibialis, triceps muskeln i tibia, den långa banden av storågen, plantaren, den långa böjaren på de andra tårna.

Extensor-musklerna passerar genom främre delen av fotleden. Bland dem är utmärkande: en lång extensor av tummen, främre tibial, en lång extensor av resten av tårna.

Tack vare de vristiga stöden och pronatörerna finns rörelser in och ut ur fogen. Till pronat inkluderar korta och långa och peroneala muskler. Till de vänstra stöden - främre tibial och lång extensor av tummen.

Sprain ankel

Den skada som alla så envis refererar till som sträckning är faktiskt skada på fotledbanden. Våra buntar sträcker sig inte, men bryts. Men klyftans natur kan vara annorlunda. Från bristningen av enskilda fibrer till en partiell och fullständig bristning. Ligamentförstärkning är en term som beskriver ligamentskador när enskilda fibrer i ett ligament slits, men överlag är ligamentet stabilt. Om ligamenten sträcktes skulle det inte finnas någon sådan blödning, svullnad och smärta efter skadan.

Skada på fotleden

Ligamentskador uppträder oftast i fotled, knä, axel, armbågsskår på grund av deras anatomi och fysiologi.

Ligament är mycket starka strukturer som är inblandade i bildandet av leder. Utan dem är normal rörelse inte möjlig. Svårighetsgraden av skador på ligamenten uppskattas i grader:

 • Grad I - liten skada på ledbanden (brott av enskilda fibrer, utan skada på hela buntet) utan förlust av stabiliteten i leden.
 • II grad - partiell rubbning av ligamentet, men utan förlust av stabiliteten i leden.
 • Grad III - Komplett bristning av ligamentet med gemensam instabilitet.

Skadade ledband orsakar inflammation, svullnad och blödning (blåmärken) runt den drabbade leden. Rörelsen i leden är smärtsam.

Ibland kan skador på ligamenten (komplett ruptur) vara mycket allvarlig, vilket kräver kirurgisk behandling och rehabilitering.

Ankelstruktur

Ankel har följande struktur:

Fogen bildas av tre ben, tibia, fibula och rambenet. Dessa ben hålls ihop i fotleden med hjälp av ligament, som är kraftiga band av bindväv som håller benen, så att du kan göra normala rörelser och ge stabilitet i leden. Tendons förbinder muskler med ben och behövs för att överföra kraft. Ankelledet är övervägande fixerat av två ligament. Detta är peronealbandet och deltoidbandet.

Tecken på fotledskador

Det finns följande tecken på fotledskada:

 • Smärtan
 • ödem
 • Blödning (blåmärken)
 • Rörelsebegränsning

Symtomen på "stretching" och fraktur är mycket lika. Faktum är att frakturer ibland kan misstas för sprains. Det är därför det är så viktigt att konsultera en ortoped för konsultation efter någon skada.

Om skador på fotledbanden är svaga kan svullnaden och smärtan vara liten. Men om skadorna är svåra är svullnaden och smärtan vanligtvis intensiv.

De flesta skadorna på fotleden förekommer antingen under sport eller när man går på ojämna ytor, när det finns stor risk för en fotvridning. Fotens onaturliga position i höghåriga skor. Bilolyckor.

Skador uppträder vanligtvis när belastningen som ligamentupplevelsen går utöver deras normala gräns. Detta händer plötsligt när foten är bunden eller tibia roteras (roteras) med en fast fot.

I regel läker mindre skador på ledbanden (grad I och II) i sig inom tre veckor. De främsta målen med behandling är att lindra inflammation, svullnad och smärta, begränsande rörelser, att återvända till normal gång så fort som möjligt.

Första hjälpen för att sträcka fotleden

Följande metoder för behandling av fotleden är rekommenderade:

 • Begränsning av belastningar och rörelser. Det är viktigt att begränsa rörelsen och lasta på fotleden för att förhindra ytterligare skador.
 • Kall lokalt. Användning av is hjälper till att sakta eller minska svullnad och ge en känsla av känsla som lindrar smärtan. Det är vettigt att applicera is till platsen för fotledskada inom de första 48 timmarna efter skadan. Håll aldrig isen mer än 20 minuter åt gången för att förhindra frostskador. En paus på 1,5 timmar före återexponering av is, så att vävnaderna återgår till normal temperatur och trofism, upprepa vid behov. Du kan sätta ihop en frusen produkt i en handduk och fästa den på skadorna. Detta hjälper till att minska smärta och svullnad. Is ska appliceras så snart som möjligt efter skada. (Sätt inte is direkt på huden. Lämna inte is under sömnen och håll den i mer än 30 minuter. Detta kan orsaka frostskador).
 • Elastisk bandage. Det är nödvändigt att banda benet med ett elastiskt bandage. Men bandaget är rätt, inte för hårt. Om fingrarna blir kalla, uppstår nummen, då är bandaget för hårt. Ett elastiskt bandage kommer att begränsa svullnad och begränsa rörelse i leden. Du kan sova utan bandage. Men rörelsen måste vara bandagerad elastisk bandage.
 • Sublim position. Ge ditt skadade ben ett förhöjt läge, till exempel genom att lägga foten på en kudde medan du ligger på en soffa eller en säng. Om du sitter, kan du sätta din fot på stolen, detta kommer att minska svullnad och smärta.

Uteslutet: Uppvärmning av det skadade området under den första veckan, gnidning med alkohol och massage, vilket kan förvärra svullnaden. Till exempel, utesluta badtunnor, bastur. Värme har motsatt effekt jämfört med is. Det stimulerar blodflödet.

 • Om symtom på skador på fotledsslangen förvärras inom de första 24 timmarna, kontakta en läkare för ytterligare medicinsk undersökning.

Det är viktigt att begränsa belastningen när du går (lägg inte helt på foten) tills skadan diagnostiserats av en läkare.

Ankelskada Diagnos

Det första som en läkare kommer att göra är att ställa frågor om hur skadan inträffade för att bestämma sin mekanism. Detta är viktigt för diagnos av olika skador. Fysisk undersökning av vristområdet kan vara smärtsam, eftersom läkaren måste bestämma vid vilken tidpunkt och vid vilken rörelse den allvarligaste smärtan inträffar för att fastställa rätt diagnos.

En läkare kan beställa en röntgen i fotleden för att avgöra om det finns en fraktur.

Behandling av fotled

Några bevis tyder på att användningen av is och användningen av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) är mycket lättare smärtsyndrom och hjälper till att minska lokal inflammation.

Fixering av fotleden efter brott eller sträckning

Det är nödvändigt att fixera fotleden i 3 veckor för att de skadade ligamentfibrerna ska växa när de behandlar fotleden. Om du inte bär en hållare (ortos) är det längre möjligt att läka.

Ankel drogterapi

NSAID - ett icke-steroiderande antiinflammatoriskt läkemedel kommer att minska smärta, inflammation och svullnad. Dessa läkemedel kan öka risken för blödning, därför är det kontraindicerat att använda dem med antikoagulantia, såsom warfarin, vid behandling av fotled med dessa läkemedel.

Från NSAID kan du använda något lämpligt läkemedel för dig:

1 tablett (100 mg) 2 gånger om dagen, alltid efter måltider, men inte mer än 5 dagar. Sådana droger påverkar gastrisk slemhinna negativt.

Smärtstillande medel som:

Applicera topiskt, 3-4 gånger om dagen, vid en sikt på 10-14 dagar.

Hur man undviker skador på fotleden?

 • Undvik motion eller träning när du är trött.
 • Håll en hälsosam vikt.
 • Försök att undvika faller
 • Använd inte skor med slitna klackar på ena sidan.
 • Träna varje dag.
 • Värm upp innan du tränar eller spelar sport.
 • Gå försiktigt på ojämn mark.

Självmedicinera inte!

Ankel och dess sjukdomar

Ankel är en av de mest utsatta lederna i människokroppen. Dess skada leder ofta till en fullständig immobilisering av en person. Det ger anslutningen av foten med benet. För normal gång är det nödvändigt att det är friskt och fullt ut utför sina funktioner.

Ankeln ger någon fotrörelse. Ankeln i fotleden är ganska komplicerad. Den består av flera ben som är kopplade till broskformationer och muskelband.

Anatomiska egenskaper

Fördelningen av trycket av en persons kroppsvikt över fotens yta är försedd med en nominell fotled, som bär belastningen av hela människans vikt. Anklets övre anatomiska kant passerar längs en villkorlig linje vid 7-8 cm ovanför medialankeln (synligt utskjutande från insidan). Linjen mellan foten och leden är linjen mellan de laterala och mediala anklerna. Den laterala fotleden ligger på baksidan av medialen.

Fogen är uppdelad i inre, yttre, främre och bakre delningar. Fotens baksida är den främre sektionen. I området med Achilles senan är den bakre delen. I området av mediala och laterala enklarna - respektive interna och externa sektioner.

Benen i leden

Ankelledet förbinder de fibulära och tibiala benen med det supratonulära benet, talus eller fotbenet. Fotbenet går in i boet mellan de nedre ändarna av fibula och tibialben. En fotled bildas runt denna led. I denna grund finns det flera element:

 • den inre fotleden är den nedre (distala) kanten av tibiaen;
 • yttre fotled - kanten på fibula
 • tibiens distala yta.

Den yttre fotleden har en dimple där senorna är fasta till musklerna i fibulärmusklerna, långa och korta. Den fasciae (bindvävskalorna), tillsammans med de laterala ledbanden, är fästa på utsidan av den yttre fotleden. Fascia bildad av skyddskläder som täcker senor, blodkärl, nervfibrer.

Ankelledet har en så kallad klyft, som är formad på sin inre yta av överkanten av talus och hyalinbrosk.

Ankelutseende

Ankelstrukturen är lätt att föreställa sig. Ytan på tibiens underkant ser ut som en båge. Den inre sidan av denna båge har en scion. På botten på tibia finns processer framför och bakom. De kallas de främre och bakre anklerna. Fibulär antil på tibialen ligger på utsidan. På sidorna av denna klippning finns det stötar. Den yttre fotleden ligger delvis i fibulärskärningen. Hon och fibulär skärning skapar tibialsyndezmosis. För fogens fullständiga funktion är det mycket viktigt för sitt hälsosamma tillstånd.

Tibia har distal epifys, som är indelad i två ojämna delar.

Framsidan är mindre än baksidan. Fogens yta är uppdelad i inre och yttre benkanten.

De främre och bakre tuberklerna i ledytan bildar den inre ankeln. De är separerade av fossa. Den främre tuberkeln är större än den bakre delen. Den deltoida ligament och fascia är fästa vid fotleden från insidan utan ledytor. Den motsatta ytan (från utsidan) är täckt med brosk.

Den calcaneus och shin benen är anslutna av talus, som består av huvud, nacke, block och kropp. Talus-blocket ansluts till underbenet. Mellan de distala delarna av fibula och tibialben bildas en "gaffel", där blocket av talusen är belägen. Blokken är konvex på övre sidan, längs vilken en depression passerar in i vilken tibial distal epifys kam sätter in.

Frontblocket lite bredare. Denna del går in i nacke och huvud. På baksidan finns ett litet tuberkel med ett spår längs vilket tumblåsaren passerar.

Gemensamma muskler

Bakom och utanför ankeln är musklerna som ger fotens böjning. Dessa inkluderar:

Fortfarande att läsa: Hur man behandlar fotled dislokation

 • långa flexorer av tårna
 • tillbaka tibial;
 • plantar;
 • triceps muskel.

I främre delen av fotleden är musklerna som ger förlängning:

 • anterior tibial;
 • extensorer av tår.

De korta långa och tredje fibula benen är muskler som ger rörelse i ankeln i yttre riktningen (pronatörer). Inåtgående rörelse ges av vristiga stöd - en lång extensor av tummen och främre tibialmuskel.

Ankelbindningar

Normal funktion och rörelse i leden är säkerställd av ligamenten, som också håller benelementen i leden i sina ställen. Den mest kraftfulla fotledsleden är deltoiden. Det ger anslutningen av talus, calcaneal och navicularben (fot) med den inre ankeln.

Den calcaneal-fibular ligamenten, liksom den bakre och främre talus-fibular ligamenten är ligamenten i den yttre divisionen

En kraftig bildning är ligamentapparaten hos tibialsyndesmosen. Tibialbenen hålls ihop på grund av det interosseösa ligamentet, vilket är en fortsättning av det interosösa membranet. Det interosseösa ligamentet passerar in i det bakre, underlägsna ligamentet, vilket håller fogen från att vända sig inåt. Det främre nedre interfibrala ligamentet håller alltför mycket vridning i utåtriktningen. Det ligger mellan fibuläret, som ligger på ytan av tibia och den yttre fotleden. Dessutom håller det tvärgående ligamentet som befinner sig under tibialaxeln foten ur överdriven rotation.

Blodkärl

Vätternas näring tillhandahålls av fibulära, främre och bakre tibiala arterier. I området av ledkapseln, anklar och ligament, avviker det vaskulära nätverket från dessa artärer när artärerna grenar ut.

Utflödet av venöst blod uppträder genom de externa och interna nätverken som konvergerar i de främre och bakre tibialvenerna, små och stora saphenösa vener. Venösa kärl är anslutna i ett enda nätverk av anastomoser.

Ankelfunktioner

Ankeln kan utföra rörelser runt sin axel och längs en axel som passerar genom en punkt framför den yttre fotleden. Dess egen axel passerar genom innerets mitt. Rörelse längs dessa axlar är möjlig i amplitud av 60-90 grader.

Oftast förekommer fotleden en traumatisk skada, nervändar och muskler kan skadas, anklar riva av, frakturer, ligament och muskelfibrer bryts, sprickor eller sprickor i tibia ben

Hur manifesterar smärta i vristen?

Om du upplever smärta i fotleden är det vanligtvis svårt för en person att gå. Anklarna sväller, blå hud kan förekomma i det drabbade området. Det är nästan omöjligt att gå på foten på grund av en signifikant ökning av smärta i fotleden, vilket förlorar förmågan att motstå en persons vikt.

Med nederlag i ankeln kan smärtan utstrålas till knäområdet eller underbenet. Majoriteten av idrottare är utsatta för smärta i fotleden, eftersom spelar fotboll, tennis, volleyboll, hockey och andra mobila sporter har stor belastning på benfogarna.

Det finns några av de vanligaste skadorna som orsakar smärta i anklarna. Dessa inkluderar skador - dislokationer, subluxationer, frakturer etc. Ankeln är en av de mest mottagliga lederna. Varje person känner till den obehagliga känslan som uppstår när du klämmer fast på foten.

Ankelfraktur

Anklar är ett område som bryts oftare än de flesta ben i en persons kropp. En skarp och överdriven snabb rörelse av fotleden inuti eller utanför provar en fraktur. Ofta åtföljs en ankelfraktur med en fotledning. Frakturer och andra skador på fotleden är mer mottagliga för personer som har svaga ledband. Med ankelskador sväller det gemensamma området och svår smärta tillåter inte att man står på foten.

Tarsal tunnel syndrom

Denna patologi är en neuropati associerad med skador på den bakre tibialnerven. Nerven komprimeras, som om den passerar genom tunneln. I det här fallet känner personen känslan av ankelledets prickning och ömhet. Samma förnimmelser kan spridas till benen. Ankel och fötter kan kännas kalla eller heta.

När denna sjukdom uppträder inflammation i Achilles senan. Tendonit orsakar ofta komplikationer som senbrott eller artrit. Om du upplever smärta när du går eller går, en tumör i fotleden och smärta i det, kan Achil-tendinit misstänks. Det är omöjligt att börja sin behandling, eftersom det här är skönt med ofta återkommande skador, särskilt för människor som ofta går, springar och hoppar mycket.

Ankel artrit

Den vanligaste sjukdomen i fotleden är artrit. Beroende på artritens art kan orsakerna som orsakade det vara olika, men de vanligaste och vanligaste är:

 1. Smittsam skada av leden genom orsakande bakterier. Dessa kan vara gonokocker, klamydia, blekspirocheter. I detta fall är det en specifik form av sjukdomen. Nonspecifik form förekommer som en sekundär sjukdom efter influensa eller furunkulos.
 2. Gikt. På grund av en metabolisk störning i kroppen kan fotleden också påverkas.
 3. Immunsystemet abnormiteter. Kroppen kan känna igen cellerna i ledvävnaderna som främmande och börja attackera dem.
 4. Skador och mekanisk skada.

Faktorer som utlöser sjukdomsutvecklingen kan vara följande:

 • bär obehagliga skor
 • plana fötter;
 • hormonella störningar;
 • störningar i ämnesomsättningen
 • starka professionella arbetsbelastningar (främst bland idrottare)
 • allvarlig hypotermi
 • fetma;
 • genetisk predisposition;
 • ohälsosam livsstil;
 • allergier och låg immunitet.

Artrit behandlas konservativt eller kirurgiskt. I bakterieformen av sjukdomen krävs antibakteriell terapi. Det är viktigt att följa en speciell diet för att minska smärta och minska sjukdomens manifestationer. Det är nödvändigt att utesluta från kosten av solanaceous, konserverad och rökt kött, bör användningen av salt minimeras. För att lindra inflammation föreskrivs NSAID (Diclofenac, Voltaren, Aspirin). Lätt patientens tillstånd hjälper smärtstillande medel. Det rekommenderas att ta vitaminer och kosttillskott för att förbättra ämnesomsättningen, minska inflammation och snabbt återställa broskvävnad.

Fogen rekommenderas att immobilisera och helt lätta lasterna på den, för att gå är det nödvändigt att använda kryckor

Deformerande artros eller synovit kan vara en komplikation av felaktig eller otydlig behandling av artrit. I det här fallet behöver patienterna ofta operation, vilket gör det möjligt att återställa rörligheten hos leden.

Efter att ha lidit fotled artrit, hydromassage, uppvärmning och terapeutiska bad rekommenderas för patienter. Dessa förfaranden påskyndar återhämtningen av leden och förhindrar återkommande av sjukdomen.

Betydande stress på fotleden provocerar sin frekventa patologi. Du kan förebygga sjukdom genom att följa en hälsosam kost, ge upp dåliga vanor och undvika överdriven ansträngning.